Kinesiotaping - nowa metoda terapeutyczna

2013-10-28

Jedną z najnowszych metod terapeutycznych, polegającą na oklejaniu określonych partii ciała specjalnymi plastrami, jest kinesiotaping. Jest to z reguły plaster bardzo elastyczny, w żaden sposób nie ograniczający ruchów,  przypominający swoją strukturą ludzką skórę. Ponieważ nie zawiera żadnych środków farmakologicznych, jest bardzo bezpieczny. Kinesiotaping, co potwierdzają badania, okazał się skuteczny jako terapia przeciwbólowa, podnosząca wydolność mięśni i stabilizująca stawy. Ważną rolę odgrywa również w podnoszeniu ogólnej sprawności fizycznej.